ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒՄԸ

Միությանը կարող են անդամակցել ինչպես իրավաբանական անձինք, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության,ինչպես նաև օտարերկրյա ցանկացած 18 տարին լրացած քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող ֆիզիկական անձինք: Համաձայն ՙԳնահատման գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված պահանջի ՙանձը որպես գնահատող հաշվառվելու նպատակով լիազոր մարմին է ներկայացնում դիմում՝ կից ներկայացնելով գնահատողի որակավորման գործող վկայականի պատճենը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դեպքում՝ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գնահատողների ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամությունը հավաստող փաստաթուղթ՚ լիազոր մարմնում հաշվառվելու նպատակով գնահատողը պետք է ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գնահատողների ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամությունը հավաստող փաստաթուղթ: Միությանն անդամակցելու դիմումի ձևը, պահանջվող տեղեկությունները ներակայացված են:

ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ

Ահարոն Մովսեսի Մակարյան

ԳԳ-2022-61


Մասնագիտական փորձ - 25 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Մար-Մոս" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-61
Որակավորման վկայական - N ԱԱԳ226
Կարգավիճակ - Գործող

Անդրանիկ Ռոբերտի Գյոզալյան

ԳԳ-2022-45


Մասնագիտական փորձ - 15 տարի
Աշխատանքի վայրը -   "ԱԿՑԵՌՆ - էԼԻՏԱ" ՍՊԸ, "ԱՐՄէՔՍ "ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-45
Որակավորման վկայական - N ԱԱԳ214
Կարգավիճակ - Գործող

Անատոլի Արտեմի Պրիբիլսկի

ԳԳ-2022-73

 
Մասնագիտական փորձ - 4 տարի
Աշխատանքի վայրը -  " ԳԱՌԴԻ"  ՍՊԸ,
 "Ա․Գ․ Բորսա "  ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-73
Որակավորման վկայական - N 250
Կարգավիճակ - Գործող

Աստղիկ Վահեի Սարոյան

ԳԳ-2022-35


Մասնագիտական փորձ - 2 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "ԻՆԷՔՍ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-35
Որակավորման վկայական - N ԱԱԳ 303
Կարգավիճակ - Գործող

Արայիկ Էդուարդի Ստեփանյան

ԳԳ-2022-43


Մասնագիտական փորձ - 1 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Արմ Թռասթ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-43
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 326
Կարգավիճակ - Գործող

Արտակ Ռազմիկի Սարգսյան

ԳԳ-2023-1

Մասնագիտական փորձ - 14 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Գնահատողների Միություն" ՓԲԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-1
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 242
Կարգավիճակ - Գործող

Տիգրան Զավենի Սահակյան

ԳԳ-2022-5

Մասնագիտական փորձ - 3 տարի
Աշխատանքի վայրը - "ԷՔՍՊԵՐՏ ԴԻԱԼՈԳ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-5
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 276
Կարգավիճակ - Գործող

Արգիշտի Եղիայի Հակոբյան

ԳԳ-2022-54


Մասնագիտական փորձ - 2 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "ՖԻՆԼՈՈՒ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-54
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 286
Կարգավիճակ - Գործող

Արկադի Սամվելի Սարգսյան

ԳԳ-2022-16

Մասնագիտական փորձ - 2 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Բիզնես Էքսպերտ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-16
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 346
Կարգավիճակ - Գործող

Արման Ռազմիկի Հակոբյան

ԳԳ-2022-44

Մասնագիտական փորձ - 10 տարի
Աշխատանքի վայրը - "ԿԱԼԳԱՐԻ"
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-44
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 304
Կարգավիճակ - Գործող

Արմեն Հենրիկի Ամիրբեկյան

ԳԳ-2022-18

Մասնագիտական փորձ - 22 տարի
Աշխատանքի վայրը - "ԱՐՄԵՆ ԱՄԻՐԲԵԿՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ"ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-18
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 241
Կարգավիճակ - Գործող

Գարիկ Շիրազի Տոնոյան

ԳԳ-2022-6


Աշխատանքի վայրը - "ՕՖՄԱՆ ՄՈՐԳԻԴՋ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ" ՍՊԸ, "ԳԱՌԴԻ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-6
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 309
Կարգավիճակ - Գործող

Գերասիմ Գեղամի Անդրեասյան

ԳԳ-2022-60

Մասնագիտական փորձ - 4 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Ունիկո գրուպ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-60
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ-234
Կարգավիճակ - Գործող

Գևորգ Հակոբի Ինայեթյան

ԳԳ-2022-37

Մասնագիտական փորձ - 2 տարի
Աշխատանքի վայրը - "Ա.Գ. ԷՍԹԵՅԹ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-37
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 316
Կարգավիճակ - Գործող

Գրիգոր Արմենի Խաչատրյան

ԳԳ-2022-31


Աշխատանքի վայրը - "ԱՐ ՎԻ ԷՄ ՔՈՆՍԱԼՏ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ - 3 տարի
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-31
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 275
Կարգավիճակ - Գործող

Գրիգոր Գևորգի Սահակյան

ԳԳ-2022-69


Մասնագիտական փորձ - 12 տարի
Աշխատանքի վայրը - "Ար Վի Էմ Քոնսարտ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-69
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 319
Կարգավիճակ - Գործող

Ենոք Ռուդիկի Միրզոյան

ԳԳ-2022-58


Մասնագիտական փորձ - 1 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "ԱՐ ՎԻ ԷՄ ՔՈՆՍԱԼՏ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-58
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 314
Կարգավիճակ - Գործող

Էդուարդ Արմենի Ապրիյան

ԳԳ-2022-71


Մասնագիտական փորձ - 12 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "ՖԻՆԼՈՈՒ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-71
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 323
Կարգավիճակ - Գործող

Լիանա Սպարտակի Զաքարյան

ԳԳ-2022-74


Աշխատանքի վայրը - "Ար Վի Էմ Քոնսալտ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ - 4 տարի
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-74
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 280
Կարգավիճակ - Գործող

Լիլիթ Աղվանի Հարությունյան

ԳԳ-2022-64

Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-64
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 293
Կարգավիճակ - Գործող

Կամսար Ռշտունու Կարապետյան

ԳԳ-2022-25

Մասնագիտական փորձ - 2  տարի
Աշխատանքի վայրը -   "ՔԱՂ ՇԻՆ"
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-25
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 314
Կարգավիճակ - Գործող

Կարեն Ատոմի Եղիազարյան

ԳԳ-2022-48


Մասնագիտական փորձ - 8 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Ամիտաս Գրուպ" ՍՊԸ "ԱՄԻՆՏԱՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-48
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 323
Կարգավիճակ - Գործող

Հայկ Հրաչի Ղասաբյան

ԳԳ-2022-65

Մասնագիտական փորձ - 8 տարի
Աշխատանքի վայրը - "ԱՄԻՆՏԱՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-65
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 339
Կարգավիճակ - Գործող

Հայկ Մարտինի Խաչատրյան

ԳԳ-2022-24


Մասնագիտական փորձ - 12 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Օլիվեր գրուպ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-24
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 237
Կարգավիճակ - Գործող

Հայկուհի Արայիկի Նազարյան

ԳԳ-2022-22

Մասնագիտական փորձ - 4  տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Սիլ Ինշուրանս" ՓԲԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-22
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 311
Կարգավիճակ - Գործող

Հասմիկ Վոլոդյայի Աբգարյան

ԳԳ-2022-41


Մասնագիտական փորձ - 6 տարի
Աշխատանքի վայրը -   "ԱՐՄԷՔՍ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-41
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 269
Կարգավիճակ - Գործող

Հրանտ Կարենի Բաղդասարյան

ԳԳ-2022-26


Մասնագիտական փորձ - 7 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "ԲԻ-ԴԻ-Օ Ըդվայզորի"ՓԲԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-26
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 301
Կարգավիճակ - Գործող

Մարիամ Վահեի Սարոյան

ԳԳ-2022-63


Մասնագիտական փորձ - 2 տարի
Աշխատանքի վայրը -  <<ԻՆԷՔՍ>> ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-63
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 307
Կարգավիճակ - Գործող

Մեսրոպ Գևորգի Վարդանյան

ԳԳ-2022-33

Մասնագիտական փորձ - 14  տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Բիլիվ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-33
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 218
Կարգավիճակ - Գործող

Մերի Կարապետի Հովակիմյան

ԳԳ-2022-46

Մասնագիտական փորձ - 3 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Վարմօն Ռիելթի" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-46
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 327
Կարգավիճակ - Գործող

Մհեր Վարդանի Սիմոնյան

ԳԳ-2022-13

Մասնագիտական փորձ - 8 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "ԷՄ ԸՆԴ ՋԻ  ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ, "ԳԱՌԴԻ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-13
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 313
Կարգավիճակ - Գործող

Նահապետ Հրայրի Թորոսյան

ԳԳ-2022-68


Մասնագիտական փորձ - 8 տարի
Աշխատանքի վայրը -  «ԵՐԵՎԱՆՒ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ»  ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-68
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 221
Կարգավիճակ - Գործող

Նարինե Արամի Թովմասյան

ԳԳ-2022-7


Մասնագիտական փորձ - 7  տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Օրրան" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-7
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 317
Կարգավիճակ - Գործող

Նորայր Արսենի Ղափլանյան

ԳԳ-2022-53

Մասնագիտական փորձ - 1 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "ԱՐՄԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-53
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 373
Կարգավիճակ - Գործող

Ռուսլան Խորենի Այվազյան

ԳԳ-2022-39

Մասնագիտական փորձ - 15 տարի
Աշխատանքի վայրը -   "ԱԲԻՏ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-39
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 298
Կարգավիճակ - Գործող

Սերգեյ Աշոտի Ավետիսյան

ԳԳ-2022-21

Աշխատանքի վայրը -  "ՀՀ Փորձագիտական կենտրոն" ՊՈԱԿ, "Ֆինլոու" ՍՊԸ, "Էքսպերտ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-21
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 299
Կարգավիճակ - Գործող

Գագիկ Ասրյան Հմայակի

ԳԳ-2022-40

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -   "ՕԼԻՎԵՐ ԳՐՈՒՊ, ՏԻՏԱՆ ՕՊՏԻՄՈՒՄ"
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-40
Կարգավիճակ - Գործող

Տիգրան Աղվանի Հովհաննիսյան

ԳԳ-2022-38

Մասնագիտական փորձ - 2 տարի
Աշխատանքի վայրը -   "Մենեջմենթ Գոնսալթինգ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-38
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 328
Կարգավիճակ - Գործող

Սմբատ Էդուարդի Մեսրոպյան

ԳԳ-2022-19

Մասնագիտական փորձ - 23 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Օլիվեր Գրուպ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-19
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 236
Կարգավիճակ - Գործող

Վահան Խաչիկի Խաչատրյան

ԳԳ-2022-8

Մասնագիտական փորձ - 3 տարի
Աշխատանքի վայրը -"Արթին Էնթերփրայս" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-8
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 252
Կարգավիճակ - Գործող

Վահան Աղվանի Ղազարյան

ԳԳ-2022-27

Մասնագիտական փորձ - 20  տարի
Աշխատանքի վայրը -   "Հայաստաի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն" ՊՈԱԿ, "Օլիվեր Գրուպ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-27
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 230
Կարգավիճակ - Գործող

Վահան Արամի Մխիթարյան

ԳԳ-2022-10

Աշխատանքի վայրը - "Ափթայմ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ - 5 տարի
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-10
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 291
Կարգավիճակ - Գործող

Վիկտորիա Վարդանի Թումանյան

ԳԳ-2022-51

Մասնագիտական փորձ - 5 տարի
Աշխատանքի վայրը -  "Ար Վի Էմ Քոնսալտ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-51
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 308
Կարգավիճակ - Գործող

Վահրամ Հովհաննեսի Սաֆարյան

ԳԳ-2022-23

Մասնագիտական փորձ - 24 տարի
Աշխատանքի վայրը - "Գնահատման և փորձաքննությունների ազգային կենտրոն" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-23
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 216
Կարգավիճակ - Գործող

Տաթևիկ Սամվելի Աբազյան

ԳԳ-2022-66

Մասնագիտական փորձ - 2 տարի
Աշխատանքի վայրը -   "ԲԻ Էս ԹԻ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-66
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 310
Կարգավիճակ - Գործող

Տիգրան Պարույրի Բաղյան

ԳԳ-2022-9

Աշխատանքի վայրը - "Բիլիվ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ - 17 տարի
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-9
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 255
Կարգավիճակ - Գործող

Տիգրան Դավիթի Դանիելյան

ԳԳ-2022-50

Մասնագիտական փորձ - 2 տարի
Աշխատանքի վայրը - "Գլոբալ Փարթներս Գրուպ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-50
Որակավորման վկայական - N ԱԳԳ 295
Կարգավիճակ - Գործող

Արարատ Պապոյան  Ռաֆիկի

ԳԳ-2022-11

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -  "ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-11
Կարգավիճակ - Գործող

Վարդանյան  Գևորգ Համազասպի

ԳԳ--2023-4

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-4
Կարգավիճակ - Գործող

Ստեփանյան Արմենակ Լեոնտիի

ԳԳ-2022-67

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -  "ԷՔՍՊԵՐՏ"  ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-67
Կարգավիճակ - Գործող

Բազոյան Արարատ Մասիսի

ԳԳ-2022-57

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը - "Կոստ Կոնսալտ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-57
Կարգավիճակ - Գործող

Բարսեղյան Արսեն Զավենի

ԳԳ-2022-15

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը - "էՔՍՊԵՐՏ ՕՑԵՆԿԱ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-15
Կարգավիճակ - Գործող

Գաբրիելյան Լիլիթ Արարատի

ԳԳ-2023-15

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -   "ՕԼԻՎԵՐ ԳՐՈՒՊ"ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-15
Կարգավիճակ - Գործող

Գալստյան Օլյա Աշոտի

ԳԳ-2023-24

Աշխատանքի վայրը - "ԷՍ-ՋԻ ԷՄ ԳՐԱՆԴ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-24
Կարգավիճակ - Գործող

Գասպարյան Արտակ Պավելի

ԳԳ-2023-42

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը - "ՕՐԻՈՆ ՌԻԵԼԹԻ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-42
Կարգավիճակ - Գործող

Գրիգորյան Էմմա Գագիկի

ԳԳ-2023-39

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը - "ԻՆԵՔՍ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-39
Կարգավիճակ - Գործող

 Աբգարյան Արթուր Աշոտի

ԳԳ-2023-28

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -   "ՎԻ ԷՄ-ԱՐ ՓԻ"ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-28
Կարգավիճակ - Գործող

Ասլանյան Հրաչյա Սամվելի

ԳԳ-2023-29

Աշխատանքի վայրը - "ԱՄԻՆՏԱՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-29
Կարգավիճակ - Գործող

Ասրյան Խորեն Մուշեղի

ԳԳ-2023-38

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը - "ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ և ԱՃՈՒՐԴԻ ԿԵՆՏՐՈՆ"
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-38
Կարգավիճակ - Գործող

Ավետիսյան Միհրան Հովհաննեսի

ԳԳ-2023-19

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը - "ԷՍԹԵՅԹ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-19
Կարգավիճակ - Գործող

Գրիգորյան Տիգրան Սամվելի

ԳԳ-2022-70

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -   "ԱԼՏԱ ՎԻՊ"ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-70
Կարգավիճակ - Գործող

Գևորգյան Կառլեն Ռուբենի

ԳԳ-2022-36

Աշխատանքի վայրը - "ԷՅ․ԷՄ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-36
Կարգավիճակ - Գործող

Դերձյան Նաիրա Սամվելի

ԳԳ-2023-2

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-2
Կարգավիճակ - Գործող

Թովմասյան Ալվարդ Կարենի

ԳԳ-2023-13

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-13
Կարգավիճակ - Գործող

Թորոսյան Դիանա Թորոսի

ԳԳ-2023-5

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -   "ԳԱՌԴԻ"ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-5
Կարգավիճակ - Գործող

Թոփալյան Սուրեն Տիգրանի

ԳԳ-2022-62

Աշխատանքի վայրը - "ԱՐՄ ԹՌԱՍԹ" ՍՊԸ", ԲԻԶՆԵՍ ԷՔՍՊԵՐՏ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-62
Կարգավիճակ - Գործող

Թոփչյան Արմեն Մելիսի

ԳԳ-2023-41

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ՖԵՌԵ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-41
Կարգավիճակ - Գործող

Խաչատրյան Կորյուն Վարուժանի

ԳԳ-2022-30

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը - "ԷՍ-ՋԻ ԷՄ ԳՐԱՆԴ"
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-30
Կարգավիճակ - Գործող

Խոջոյան Գևորգ Արարատի

ԳԳ-2022-12

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -   "ԿՈՍՏ ԿՈՆՍԱԼՏ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-12
Կարգավիճակ - Գործող

Կոստանյան Արսեն Մամիկոնի

ԳԳ-2022-42

Աշխատանքի վայրը - "ԲԻԼԴԱՓ"ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-42
Կարգավիճակ - Գործող

Կոստանյան Լևոն Յուրիկի

ԳԳ-2022-55

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ԿՈՍՏ ԿՈՆՍԱԼՏ"ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-55
Կարգավիճակ - Գործող

Մանյա Կարախանյան Համբարձումի

ԳԳ-2022-14

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-14
Կարգավիճակ - Գործող

Հարությունյան Հռիփսիմե Ժորայի

ԳԳ-2023-34

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -   " ԿԱԼԳԱՐԻ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-34
Կարգավիճակ - Գործող

Խաչատուրյան Դիաննա Ռաֆիկի

ԳԳ-2023-52

Աշխատանքի վայրը -"ԱՐՄԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ"
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-52
Կարգավիճակ - Գործող

Հարությունյան Հրայր Հայրապետի

ԳԳ-2023-18

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -" ԱՆՏ-ՌԻԵԼԹԻ "ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-18
Կարգավիճակ - Գործող

Հովհաննիսյան Սուրեն Սամվելի

ԳԳ-2022-32

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ՖՈՒԼ  ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-32
Կարգավիճակ - Գործող

Հովհաննիսյան Կարեն Միքայելի

ԳԳ-2023-7

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -   " ԱՄԻՆՏԱՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-7
Կարգավիճակ - Գործող

Ղահրամանյան Մհեր Վյաչեսլավի

ԳԳ-2022-49

Աշխատանքի վայրը -"ԱՓԹԱՅՄ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-49
Կարգավիճակ - Գործող

Մանուկյան Վահե Վլադիմիրի

ԳԳ-2022-34

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ԱԼՏԱ ՎԻՊ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-34
Կարգավիճակ - Գործող

Մանուչարյան Արսեն Էդուարդի

ԳԳ-2022-56

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -  "ԿՈՍՏ ԿՈՆՍԱԼՏ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-56
Կարգավիճակ - Գործող

Մարտիրոսյան Հայկ Հարազատի

ԳԳ-2023-17

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -   " ՖՈՐ ՍՄԱՐԹ ԿՈՆՍՈՒԼՏ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-17
Կարգավիճակ - Գործող

Մարտիրոսյան Վահագն Սերյոժայի

ԳԳ-2023-25

Աշխատանքի վայրը -"ՕՐՐԱՆ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-25
Կարգավիճակ - Գործող

Մարտիրոսյան Տիգրան Հարազատի

ԳԳ-2023-23

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -" ՖՈՐ ՍՄԱՐԹ ԿՈՆՍՈՒԼՏ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-23
Կարգավիճակ - Գործող

Աքելյան Աղասի Ռոբերտի

ԳԳ-2023-30

Մասնագիտական փորձ - "ԷՍԹԵՅԹ"  ՍՊԸ
Աշխատանքի վայրը -
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-30
Կարգավիճակ - Գործող

Մնացականյան Արթուր Արմենի

ԳԳ-2023-33

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-33
Կարգավիճակ - Գործող

Նանյան Էդուարդ Գեորգիի

ԳԳ-2023-26

Աշխատանքի վայրը -"ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ <<ԱՐՄԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ>>
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-26
Կարգավիճակ - Գործող

Ներսիսյան Աբրահան Ոսկանի 

ԳԳ-2023-9

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"  ԱՆՏ ՌԻԵԼԹԻ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-9
Կարգավիճակ - Գործող

Շահինյան Արմեն Ալեքսու

ԳԳ-2023-14

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -  "ՏՏ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-14
Կարգավիճակ - Գործող

Շահվերդյան Նարինե Անդրանիկի

ԳԳ-2023-32

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ԴԱՏՇԻՆ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-32
Կարգավիճակ - Գործող

Ոսկանյան Տիգրան Էդուարդի

ԳԳ-2023-44

Աշխատանքի վայրը  -
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-44
Կարգավիճակ - Գործող

Չարուխչյան Կարեն Կարապետի

ԳԳ-2023-16

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -" ԱԲԻՏ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-16
Կարգավիճակ - Գործող

Տեր-Հարությունով Տիգրան Դավթի

ԳԳ-2023-35

Աշխատանքի վայրը  -"ՊԻՎԻԷՄ"  ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-35
Կարգավիճակ - Գործող

Պապոյան Ռաֆայել Արարատի 

ԳԳ-2023-22

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ԷՔՍՊԵՐՏ ՍՎՍ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-22
Կարգավիճակ - Գործող

Պետրոսյան Հայկ Արմենի 

ԳԳ-2023-12

Աշխատանքի վայրը  -"ԱՄԻՆՏԱՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-12
Կարգավիճակ - Գործող

Պրիբիլսկի Արտեմի Անատոլի

ԳԳ-2022-72

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -" ԳԱՌԴԻ" ՍՊԸ,"Ա․Գ ԲՈՐՍԱ"  ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2022-72
Կարգավիճակ - Գործող

Սահակյան Սեդրակ Վարուժանի

ԳԳ-2022-29

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -  
Վկայականի համարը - ԳԳ-2022-29
Կարգավիճակ - Գործող

Սարգսյան Հայկ Գագիկի 

ԳԳ-2023-27

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ԳՐԱՆԹ ԹՈՐՆԹՈՆ ՔՆՍԱԼԹԻՆԳ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-27
Կարգավիճակ - Գործող

 Սապոնջյան Լիլիթ Վարդանի

ԳԳ-2023-10

Աշխատանքի վայրը  -"ՏԻԳՐԻՍ" ՍՊԸ
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-10
Կարգավիճակ - Գործող

Սմբաթյան Մանե Անդրանիկի

ԳԳ-2023-20

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -" ՏՏ  ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ", ՋԻՔՅՈՒ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-20
Կարգավիճակ - Գործող

Գրիգորյան Վարսենիկ Հրաչիկի

ԳԳ-2023-46

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ՕՐՐԱՆ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-46
Կարգավիճակ - Գործող

Խաչիկյան Էդմոնդ Ստեփանի

ԳԳ-2023-45

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ՋԻ ԷՄ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-45
Կարգավիճակ - Գործող

 Չերքեզյան Անի Ռուբենի

ԳԳ-2023-55

Աշխատանքի վայրը  -"ԱՐՄ ԹՌԱՍԹ" ՍՊԸ"
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-55 Կարգավիճակ - Գործող

Քիրաջյան Կարեն Ռաֆիկի

ԳԳ-2023-51

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -"ԱԲԻՏ" ՍՊԸ
Վկայականի համարը  - ԳԳ-2023-51
Կարգավիճակ - Գործող

Մինասյան Անդրանիկ Աշոտի


Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը -
Վկայականի համարը  -
Կարգավիճակ - Գործող

Ոսկանյան Սերոբ Էդուարդի


ԳԳ-2023-45

Մասնագիտական փորձ -
Աշխատանքի վայրը-
Վկայականի համարը - ԳԳ-2023-45
Կարգավիճակ - Գործող

 Սարգսյան Մհեր Ռազմիկի
Աշխատանքի վայրը  -
Մասնագիտական փորձ -
Վկայականի համարը -
Կարգավիճակ - Գործող

ԳՆԱՀԱՏՈՂՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքային օրերին՝ 09:00 մինչև 18:00
Հանգստյան օրեր՝ Շաբաթ և Կիրակի

© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Created - By Mirakyans